REVATI

Hyvinvointivalmentaja

REVATI

Hyvinvointivalmentaja

NÄKÖKULMIA TIETOISUUDEN KASVUUN

Ovi tasapainoon ja onnellisuuden kokemukseen kulkee sen kautta, että muistamme jälleen, keitä todellisuudessa olemme. Emme voi valita ajatuksiamme tai tuntemuksiamme, mutta suhtautumisemme niihin kyllä. Positiivinen muutos alkaa hyväksymisestä. Luennolla kerron yhden tarinan siitä, kuinka meidän on mahdollista päästää irti oppimistamme ajatusmalleista ja käyttäytymistämme ohjaavista konsepteista. Ketä oikeastaan olemme ja mistä meidän minäkuvamme muodostuu? Kuinka kehon ja mielen jatkuva yhteys vaikuttaa elämäämme? Mitä tarkoittaa todellinen läsnäolo tässä ja nyt? Mitä tapahtuu kun alamme levätä jatkuvan rauhan kokemuksessa?

Luennon aikana teemme pieniä tietoisen läsnäolon ja kehotietoisuuden harjoituksia. Oivalluksen tueksi. Harva tieto ilman omakohtaista syvällistä kokemusta vie kehitystämme eteenpäin. 

Tyylini lähestyä syvällisempiäkin asioita on lämminhenkinen ja kevyt. Kauniit kuvat syventävät kokemusta. Toivon, että yhteisen hetken jälkeen olet voimaantuneempi ja sinulla on konkreettisia työkaluja taskussasi hyvinvointisi edistämiseen. Luennot voidaan toteuttaa tavanomaisten tilojen lisäksi luovasti vaikka nuotion ympärillä.