REVATI

Hyvinvointivalmentaja

REVATI

Hyvinvointivalmentaja

Kuva: Aatu Männistö

Ihmisen mieli ja ajattelu ovat voimakkaita välineitä ihmisyyden kokemisessa. Tuhannet filosofit ovat ajattelun avulla pyrkineet hahmottamaan ja laittamaan järjestykseen olemisemme puolia. 

Vallattomina ja tiedostamattomina ajatukset voivat viedä meidät sekunnin murto-osassa pelosta luottamukseen, ilosta epätoivoon, huolesta rauhaan tai tyytymättömyydestä tasapainoon. Tyytyväisessä hetkessä ilta-auringossa laiturilla istuessa ne voivat viedä meidät synkkyyteen huolehtiessamme tulevista tapahtumista tai surkutellessamme menneitä elämän käänteitämme. Sama on tunteidemme kanssa.

Lähes kaikki kokemamme stressi johtuu ajatusten hallitsemattomasta tulvasta, ei niinkään tapahtumista ympärillämme. Meillä on valtava määrä ajatusrakennelmia ja konsepteja siitä, millaisia meidän tulisi olla, mitä meidän tulisi kokea ja millainen ympäröivä maailmamme tulisi olla.  Ristiriita ulkoisen ja sisäisen maailman välillä aiheuttaa tyytymättömyyttä.

Kun pystymme irtautumaan mielen kontrollista, voimme nähdä maailman juuri sellaisena kuin se on. Voimme kokea elämän viattomasti ja puhtaasti sellaisena kuin se on tässä ja nyt. Voimme ottaa vastaan elämän kokemukset juuri sellaisena kuin ne tulevat. Voimme rakastaa itseämme, läheisiämme ja kaikkia juuri sellaisena kuin he ovat. Arvottamatta, tuomitsematta, sulkematta lokeroihin ja ylireagoimatta. Alamme näkemään maailman niin, että se toimii meitä varten, ei meitä vastaan. Voimme levätä lempeässä hiljaisuudessa, jota ei tarvitse etsiä mistään kaukaa, koska se on jo meissä.

Mielen hiljaisuus vapauttaa valtavan määrän energiaa. Tietoisesta läsnäolon kokemuksesta käsin toimimme myös tehokkaammin kaikessa siinä, mitä arki vaatii. Hiljentyminen auttaa myös kehoamme toipumaan. Meditaatio on tähän tutkitusti vaikuttava väline.

Meditaation vaikutuksia tutkitusti:

- Stressitaso laskee 

- Ahdistuneisuus vähenee ja myönteiset ajatukset lisääntyvät

- Mahdollistaa unta syvemmän levon: keho on rento, mutta aivot ovat valppaana

- Helpottaa univaikeuksia

- Hidastaa sympaattisen hermoston toimintaa - koko keho rauhoittuu

- Verenpaine laskee ja insuliiniaineenvaihdunta paranee

- Alttius sairastua vähenee, kehon vastustuskyky kasvaa

- Lievittää kroonista kipua

- Lievittää ahdistuneisuutta, levottomuutta, toivottomuutta ja aggressiivista käyttäytymistä

- Vaikuttaa positiivisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen

 

Tervetuloa ilon ja tietoisuuden polulle!

 

PALVELUT

The Bright Path Issaya´s ascension Meditaatiokurssit

Luennot kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista

Henkilökohtainen tai pienryhmäohjaus tietoisuuden kasvuun

Kuva: Aatu Männistö